search

I WOULD LIKE TO

SHARE
Kursus Bahasa Melayu Berakreditasi Sektor Perkhidmatan Kewangan
 • Pengenalan
 • Kumpulan Sasar
 • Sukatan Khusus
 • Maklumat Kursus dan Penilaian
 • Tarikh Kursus dan Ujian
 • PENCERAMAH
 • Pengenalan
  Sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Melayu digunakan secara meluas dalam organisasi kerajaan dan sistem pendidikan. Kursus ini memberi anda peluang untuk mempunyai kelebihan dalam kerjaya, terutamanya setelah anda mempunyai penguasaan bahasa kebangsaan yang mantap dalam penggunaan istilah-istilah yang berkaitan dengan sektor perkhidmatan kewangan.

  Kursus Bahasa Melayu Berakreditasi Sektor Perkhidmatan Kewangan ialah kursus bersijil yang dianjurkan bersama oleh Bank Negara Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dan Asian Banking School (ABS), dengan kerjasama Asian Institute of Chartered Bankers dan The Malaysian Insurance Institute. Tujuan kursus ini diadakan adalah untuk meningkatkan kemahiran berbahasa dan mutu penggunaan bahasa kebangsaan dalam urusan rasmi sektor swasta, khususnya sektor perkhidmatan kewangan.

  Oleh itu, kursus ini diharap dapat menampilkan citra bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara, terutamanya dalam urusan penyediaan dokumen rasmi, komunikasi lisan dengan pelanggan serta kemahiran asas dalam penterjemahan.

  Pendekatan kursus yang digunakan oleh penceramah ialah syarahan, amali dan penilaian.
  YURAN KURSUS DAN UJIAN*

  RM

  1,300*

  setiap modul

  Nota:

  Yuran termasuk bahan kursus, ujian dan makan minum.

  * Yuran tertakluk pada cukai perkhidmatan (6%).

  YURAN UJIAN*

  RM

  200*

  setiap modul

  Nota:

  Yuran di atas adalah untuk peserta yang mengambil ujian sahaja kerana telah mengikuti kursus pada sesi terdahulu atau mendapat pengecualian daripada menghadiri kursus.

  * Yuran tertakluk pada cukai perkhidmatan (6%).

  Disclaimer:
  With the current COVID-19 situation & the revised AICB examination sessions for 2020, ABS is converting face-to-face Professional Qualification (PQ) related programmes into online learning. We are also revising some of the programme dates, if you have already registered for any workshop / revision programmes, we will communicate with you via email in due course.

 • Kumpulan Sasar
  Termasuk warga sektor perbankan dan kewangan, syarikat insurans dan pengendali takaful serta penterjemah bebas yang ingin meningkatkan kemahiran berbahasa dan mutu penggunaan bahasa kebangsaan dalam urusan rasmi sektor perkhidmatan kewangan.
 • Sukatan Khusus
  Kursus ini merangkumi tiga modul:
  MODUL I:
  PENGGUNAAN BAHASA MELAYU DALAM PENULISAN RASMI
  MODUL II:
  PENGGUNAAN BAHASA MELAYU DALAM KOMUNIKASI LISAN
  MODUL III:
  PENGENALAN KEPADA PENTERJEMAHAN
  MODUL I: PENGGUNAAN BAHASA MELAYU DALAM PENULISAN RASMI
  Objektif:

  Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran berbahasa kebangsaan warga sektor perkhidmatan kewangan dan peserta kursus yang lain dalam penyediaan dokumen rasmi seperti surat dan laporan. Penguasaan ilmu bahasa Melayu dan pendedahan kepada sistem bahasa baku dapat menghasilkan komunikasi yang bermutu tinggi dan berkesan.


  Sukatan Modul I: 

  • Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Melayu
  • Tatabahasa Bahasa Melayu
  • Penulisan Dokumen Rasmi
  • Penyuntingan Dokumen Rasmi
  MODUL II: PENGGUNAAN BAHASA MELAYU DALAM KOMUNIKASI LISAN
  Objektif:

  Untuk meningkatkan kemahiran dan keterampilan berbahasa kebangsaan warga sektor perkhidmatan kewangan dan peserta kursus yang lain supaya dapat berkomunikasi dengan pelanggan secara berkesan, melalui penguasaan ilmu bahasa Melayu dan pendedahan kepada sistem bahasa baku yang bermutu tinggi.

  Sukatan Modul II:

  • Keterampilan Berbahasa untuk Komunikasi Berkesan
   • Bahasa sebagai satu sistem
   • Peranan bahasa sebagai alat komunikasi utama
   • Bahasa sebagai satu wacana
   • Sistem sebutan bahasa Melayu
   • Tatabahasa amali untuk komunikasi berkesan
   • Gaya bahasa, etika dan seni berbahasa untuk komunikasi berkesan 

  • Kesantunan Berbahasa 
   • Pengenalan kepada kesantunan berbahasa
   • Aspek sapaan dalam komunikasi
   • Aspek keterampilan berbahasa dalam komunikasi lisan (bahasa badan, suara dan imej diri)
  MODUL III: PENGENALAN KEPADA PENTERJEMAHAN
  Objektif:

  Untuk meningkatkan kecekapan dan kemahiran warga sektor perkhidmatan kewangan dan peserta kursus yang lain dalam menghasilkan teks terjemahan dokumen rasmi yang bermutu tinggi dan berkesan dalam bahasa Melayu. Peserta hendaklah mampu memahami dokumen sumber dalam bahasa Inggeris dan mempunyai pengetahuan asas dalam bidang perbankan dan kewangan.


  Sukatan Modul III: 

  • Asas Teori Penterjemahan
  • Proses Penterjemahan
  • Kaedah Penterjemahan
  • Teknik Penterjemahan
 • Maklumat Kursus dan Penilaian
  SYARAT-SYARAT
  • Peserta disarankan menghadiri Modul I: Penggunaan Bahasa Melayu dalam Penulisan Rasmi dan Modul II: Penggunaan Bahasa Melayu dalam Komunikasi Lisan sebelum menghadiri Modul III: Pengenalan kepada Penterjemahan. 

  • Pengecualian untuk kursus Modul III diberikan kepada peserta yang telah mengikuti kursus anjuran Institut Terjemahan & Buku Malaysia, Persatuan Penterjemah Malaysia atau Kursus Bahasa anjuran DBP. 

  • Sijil Kursus Bahasa Melayu Berakreditasi Sektor Perkhidmatan Kewangan akan dianugerahkan kepada peserta yang lulus ketiga-tiga ujian modul yang ditetapkan. 

  • Peserta perlu menghadiri modul dan/atau lulus ketiga-tiga ujian modul yang ditetapkan dalam tempoh tiga tahun.
  FORMAT PENILAIAN KURSUS
  MODUL FORMAT PENILAIAN
  Modul I: Penggunaan Bahasa Melayu dalam Penulisan Rasmi Ujian Bertulis
  Modul II: Penggunaan Bahasa Melayu dalam Komunikasi Lisan Ujian Bertulis
  Ujian Lisan
  Modul III: Pengenalan kepada Penterjemahan Ujian Bertulis
 • Tarikh Kursus dan Ujian
  MODUL I: PENGGUNAAN BAHASA MELAYU DALAM PENULISAN RASMI
  KURSUS UJIAN
  Tarikh: 15 – 17 Julai 2019
  Tempoh: 3 hari
  Masa: 9.00 pagi – 5.30 petang
  Tarikh: 18 Julai 2019
  Kertas 1 (Objektif): 9.00 pagi – 10.00 pagi
  Kertas 2 (Subjektif): 10.30 pagi – 12.30 tengah hari
  MODUL II: PENGGUNAAN BAHASA MELAYU DALAM KOMUNIKASI LISAN
  KURSUS UJIAN
  Tarikh: 17 – 19 September 2019
  Tempoh: 3 hari
  Masa: 9.00 pagi – 5.30 petang
  Tarikh: 20 September 2019
  Bahagian 1 (Ujian Bertulis): 9.00 pagi – 10.30 pagi
  Bahagian 2 (Ujian Lisan): 10 minit setiap peserta
  MODUL III: PENGENALAN KEPADA PENTERJEMAHAN
  KURSUS UJIAN
  Tarikh: 18 – 20 November 2019
  Tempoh: 3 hari
  Masa: 9.00 pagi – 5.30 petang
  Tarikh: 21 November 2019
  Ujian Bertulis: 9.00 pagi – 12.30 tengah hari
  Nota:
  • Semua modul akan diadakan di Asian Banking School, Tingkat 12, Menara NU 2, Jalan Tun  Sambanthan, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur. 
  • Sebarang perubahan lokasi akan dimaklumkan kepada peserta melalui e-mel dan/atau panggilan telefon.
 • PENCERAMAH

  MODUL I

  DR. AZIZUL BIN HAJI ISMAIL
  Merupakan Ketua Bahagian Ensiklopedia, Jabatan Pembinaan Bahasa dan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau berkelulusan Ijazah Kedoktoran Falsafah (PhD) dari Universiti Putra Malaysia (UPM). Beliau pernah berkhidmat di beberapa bahagian di DBP seperti Bahagian Pengembangan Bahasa Sektor Swasta, Bahagian Peristilahan, Bahagian Penyelidikan Bahasa dan Akademi DBP. Berdasarkan pengalaman dan kepakaran beliau sebagai Munsyi Dewan (Bahasa), beliau sering diundang menjadi hakim pertandingan debat dan pidato, dan penceramah kursus-kursus bahasa kepada jabatan-jabatan kerajaan serta pihak berkuasa tempatan. Selain itu, beliau juga pernah mengendalikan ruangan Santun Berbahasa di radio BERNAMA.

  MODUL II

  PROF. MADYA DR. SALINAH BINTI JA'AFAR
  Merupakan Pensyarah di Jabatan Linguistik, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Beliau juga berkelulusan Ijazah Kedoktoran Falsafah (PhD) dalam bidang linguistik dari universiti yang sama. Dr. Salinah terlibat aktif dalam Persatuan Penterjemah Malaysia dan Persatuan Bahasa Moden. Beliau sering diundang menyampaikan ceramah berkaitan Bahasa kepada pelbagai jabatan kerajaan dan syarikat. Selain itu, beliau banyak membentangkan kertas kerja dalam pelbagai seminar di dalam dan di luar negara.

  MODUL III

  ENCIK AMIR BIN MUSLIM
  Merupakan penterjemah bebas dan pengajar Kursus Penterjemahan Am di Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM). Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) dari Universiti Islam Antarabangsa dan berpengalaman luas dalam bidang penterjemahan. Pernah berkhidmat sebagai Pegawai Perancang Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka sebelum menjadi Subeditor Meja Luar Negara, akhbar Harian Metro, dan kemudiannya sebagai Editor Kanan di Institut Terjemahan Negara Malaysia Bhd (kini ITBM). Antara anugerah yang diterima ialah Anugerah Karya Terjemahan PPM-MBf 1995, Anugerah Buku Terpilih Malaysia 2007 dan Anugerah Terjemahan Negara ITBM-PPM 2012. Beliau banyak menterjemah laporan tahunan, dokumen penting kerajaan dan dasar kerajaan. Selain menjadi penyunting, beliau juga merupakan seorang penulis dan penyusun kamus.

Copyright © Asian Banking School (ABS) (201201039737 (1024215-T)). All rights reserved.

 CONNECT WITH US

Ooops!
Generic Popup